Huurdersinformatie

Iedere huurder kan haar afval gescheiden af­voeren naar de restafvalcontainer, papiercon­tainer, of de cartridge box van stichting Aap. De eerste twee staan buiten op het terrein bij de parkeerplaatsen, de cartridges kunnen in de doos naast de postbussen worden gede­poneerd.

Indien u onze schoonmaakdienst uw kantoor laat schoonmaken, wordt kantoorafval in prullenbakken wekelijks door de schoonmaakster afgevoerd. Afval buiten de kantoren wordt niet verwijderd door de schoonmaakster.

Oude computers, meubilair of ander groot afval moet door de huurder zelf worden afgevoerd door bijvoorbeeld de Sita ophaaldienst (tegen betaling) of naar het kringloopcentrum van de gemeente.

De huurder is verantwoordelijk voor haar eigen inboedelverzekering (brand en diefstal) en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Opstalverzekering voor het gehele gebouw is verzorgd door De Federatie.

Alle bedrijven, instellingen en organisaties dienen zelf beschikking te heb­ben over een goed opgeleid persoon, die in staat is in geval van ongevallen of calamiteiten eerste hulp te verlenen. Cursussen zijn o.a. te volgen bij het ARBO Opleidingsinstituut Nederland. Deze ontwikkelt op basis van de eindtermen zoals deze zijn vastgesteld door Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening te Rotterdam (NIBHV).

Zie voor meer info: www.arbo-nederland.com

Wanneer het brandalarm afgaat dient u het pand te verlaten. Volgt u hierbij de bewegwij­zering voor de dichtsbijzijnde uitgang en de plattegronden van de nooduitgangen.

De vluchtwegen dienen te allen tijde vrij van obstakels te zijn. Zet daarom geen spullen op gangen en andere algemene plekken.

Zorg er ook voor dat brandwerende deuren niet onnodig open staan.

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het adequaat afsluiten van uw ruimtes en het gebouw. De Federatie is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan uw bezittingen. Hiervoor dient u zelf een inboedelverzekering af te sluiten.

Facturatie gebeurt op maandelijkse basis. Vaste onderdelen zoals huur, servicekosten, internet, telefonie worden vooraf gefactureerd. Variabele kosten zoals gesprekskosten of waarborgsom voor een sleutel, achteraf. Na het versturen van de factuur wordt in de regel één maal in de maand geïncasseerd. Wanneer de huurder van mening is dat de factuur onterecht is mag deze binnen 5 werkdagen worden gestorneerd door hiervoor zelf een opdracht aan de bank te verstrekken en De Federatie de reden van de stornering te melden.

Standaard worden de facturen digitaal verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. De huur­der is zelf verantwoordelijk om bij wijziging van bankgegevens dit schriftelijk door te geven aan De Federatie.

De fietsenstalling bevindt zich aan de zijkant van het pand (bij de zij-ingang).

Het is niet toegestaan fietsen binnen of aan de voorzijde van het pand te stallen.

Wanneer een huurder haar huurcontract wil aanpassen, opzeggen, of intern zou willen verhuizen werkt dit het best als dit schriftelijk en via ons algemene email adres wordt gemeld. Ook als er interesse is voor aanpassingen in de toekomst. Wanneer er een ruimte leeg is en er geen kandidaten zijn, wordt dit via een nieuwsbrief kenbaar gemaakt. Waarbij in de regel de ruimte eerst aan de huurders in het gebouw, daarna bij alle huurders van De Federatie en daarna extern wordt aangeboden.

Huurders zullen in de regel voorrang hebben op nieuwe kandidaten.

Als huurder heeft u een intercomnummer toegewezen gekregen dat gekoppeld is aan uw telefoonnummer(s). Bezoekers kunnen het in­tercomnummer voorafgaand met een sterretje (*) op de intercom bij de voordeur intoetsen (een bedrijvenlijst met alle intercomnummers hangt bij de deur). U krijgt een inkomend ge­sprek zodra de code wordt ingetoets. U neemt de telefoon aan zoals bij een normaal gesprek en kunt zo uw bezoek melden dat u naar de voordeur komt.

In het gebouw wordt een snelle internet voorziening geleverd waar alle huurders gebruik van maken. Op basis van een €˜fair use policy€™ delen de huurders deze verbinding.  In het algemeen geldt dat iedere huurder zelf voor haar IT voorziening zorgt vanaf de aansluiting (draadloos of bekabeld) die wordt geboden.

Dit houdt in dat de internet aansluiting werkzaam wordt opgeleverd en dat alle werkzaamheden daarna voor eigen rekening komen (denk hierbij bijvoorbeeld aan installeren printers, soft- en hardware wensen). Wanneer een huurder haar eigen server wil plaatsen of een rechtstreekse internetverbinding wil, inclusief publiek IP adres, kan De Federatie dit verzorgen.

De gebouwen beschikken over meerdere pantries met spoelbak, koelkast en eventueel vaatwasser en magnetron. Gebruik van de pantries is voor alle huurders gratis toegestaan.

Wilt u zo vriendelijk zijn uw eigen spullen op te ruimen?

Binnen de kantoorgebouwen van De Federatie proberen we een zo uniform mogelijke uitstraling te creëren. Dit houdt in dat voor o.a. de naamsaanduiding op de deu­ren één lay-out gehanteerd wordt.

Het behoort helaas niet tot de mogelijkheden dat u als huurder uw eigen logo etc. op deuren of elders in het gebouw aanbrengt.

De Federatie is in de basis een bedrijfs verzamelgebouw.

Een nette en gezonde werkomgeving is van groot belang.

Huisdieren zijn om die reden ook niet toegestaan in en om het gebouw.

Wanneer een nieuwe ruimte wordt betrokken of verlaten, wordt er samen met iemand van De Federatie een opleverdocument gemaakt. Deze wordt door beide partijen ondertekend. Hierin staan de geconstateerde staat van de ruimte, de eventuele nog uit te voeren acties en bijbehorende kosten. In de regel wordt een ruimte leeg opgeleverd, met bestaande plafonds, lichtarmaturen, vloerbedekking en wandafwerking.

Vooraf zijn er wellicht speciale afspraken gemaakt over de ople­vering of een verbouwing.

De parkeergelegenheid mag, gedurende werktijden, gratis gebruikt worden door medewerkers en bezoekers. Het is niet toegestaan de parkeergelegenheid voor andere doeleinden te gebruiken. Voor permanente stalling van voertuigen, aanhangers etc. kunnen in sommige gevallen andere afspraken gemaakt worden. Tevens is het mogelijk om als huurder eigen parkeerplaatsen te huren.

Parkeren geschiedt te allen tijde voor eigen verantwoording en risico.

Als huurder heeft u de mogelijkheid tot het gebruik van een postvakje. De postvakjes bevinden zich in de hal bij de ingang.

Reparaties in kantoorruimtes zijn in principe de verantwoordelijkheid van de huurder. Uitzondering zijn hierop gebouwinstallaties zoals cv, wandcontactdozen e.d. of indien anders overeengekomen.

Aan gebouwinstallaties mag ook niet gewerkt worden door huurders, dan wel derden ingehuurd door huurders. Vragen hieromtrent kunt u stellen via info@defederatiearnhem.nl.

In het gehele gebouw geldt een rookverbod. Roken is toegestaan in de rook-abri op het parkeerterrein.

Van maandag tot en met vrijdag is er schoonmaak beschikbaar in het gebouw.

Bij de huurders wordt op verzoek 1 maal per week het kantoor schoon gemaakt. Dit houdt in het legen van prullenbakken, nat reiningen van tafels en bureau’s , stofzuigen en incidenteel reinigen van bureau stoelen, ramen etc.

De algemene ruimtes worden tussen de 1 en 4 maal per week schoongemaakt, afhankelijk van de ruimte en het gebruik. Om het gebouw gezamenlijk schoon te houden wordt de huurder vriendelijk verzocht om geen afval buiten de kantoorruimtes te plaatsen en eventuele afval- of vuiloverlast even te melden bij De Federatie.

De sleutel van de gehuurde ruimte krijgt u bij het tekenen van de huurovereenkomst.

De sleutel past eveneens op de voor- en zijdeur en het hek van de parkeerplaats.

Voor uw sleutel betaalt u € 50,- borg.

Voor dringende storingen kunt u zich wenden tot Ronald Christ, 06 4561 8034. Voor andere meldingen kunt u een email sturen naar info@defederatiearnhem.nl.

Ook voor calamiteiten buiten kantooruren kunt u bovenstaand nummer bellen.

Het gebouw De Federatie is 24 uur per etmaal, 7 dagen per week toegankelijk. Met uw sleutel kunt u alle algemene entrees van het pand betreden. Deze sleutel past ook op het hek van de parkeerplaats. Sluit te allen tijde de deur waar u bin­nentreedt.

Buiten reguliere tijden:
Mocht u na kantooruren het pand via de zij-ingang verlaten sluit dan ook het hek van de parkeerplaats af.

Vergeet bij het verlaten van uw ruimte niet om de verlichting uit te doen en uiteraard de ruimte af te sluiten.

De gezamenlijke vergaderruimte bevindt zich op de 2e verdieping van het kan­toorgedeelte.

Deze vergaderruimte kan door alle huurders vrij worden gebruikt. Voor reservering dient u de inschrijflijst op de deur van de vergaderruimte in te vullen.

Als huurder van een kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw is het van belang dat een ieder zich sociaal gedraagt. Dit lijkt vanzelfsprekend en hopelijk ziet u dit ook zo.

Naast het feit dat ieder zijn eigen “rommel” achter zich opruimt (zie ook afval) is het ook wel zo vriendelijk dat u ’s avonds als er niemand zich op de ver­dieping bevindt de verlichting van uiteraard uw eigen kantoor, vergaderkamers, de gang en trappenhuis uit doet. Laat ook niet onnodig de verwarming branden.